สาขา

บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด (สาขาสินชัย)
57/34 ม.4 ถ.เอกชัย ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
สายด่วน
0822531988, 0822531964
เบอร์โทรศัพท์
034 834 2720
Email
mkt_b002@ruxchai.co.th