Ruxchai Cold Storage

Ruxchai Cold Storage เป็นบริษัทผู้นำด้านอุตสาหกรรมงานบริการรับฝากอาหารแช่แข็งที่ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย (AS/RS)  ในการจัดการระบบคลังสินค้า เราพร้อมบริการลูกค้า ด้วยคุณภาพการจัดเก็บที่มีความปลอดภัยสูงพร้อมด้วยความแม่นยำในการจัดการข้อมูลสินค้าคงคลัง และรวมถึงความรวดเร็วในการให้บริการด้วยพื้นที่ขนาดจัดเก็บกว่า 40,000 ตัน และระบบการจัดการที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป้าหมายไปสู่นิยามคำว่า"The Smart Green Cold Storage"
#

มูลนิธิกําลังใจ

มูลนิธิกําลังใจ ส่งเสริมการศึกษา สถานที่
อุปกรณ์การเรียน มอบโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส

ข่าวสารและกิจกรรม