ความรับผิดชอบต่อสังคม

เราเชื่อว่าการเป็นผู้ให้ คือโอกาสในการส่งเสริมให้การสร้างสิ่งดีๆ ให้กับสังคมที่ดี

มูลนิธิกําลังใจ

มูลนิธิกําลังใจ ส่งเสริมการศึกษา สถานที่
อุปกรณ์การเรียน มอบโอกาสทางการศึกษา
ขั้นพื้นฐานให้กับผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส