เจ้าหน้าที่ธุรการ IT


ท่านสามารถกรอกใบสมัคร และทำแบบทดสอบได้บนเว็บไซต์นี้ หรือหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ 097-2939287 (คุณแจง), 095-1672669 (คุณตูน)

Apply