บริจาคเครื่องวัดความดันยี่ห้อ TERUMO รวมทั้งสิน 5 เครื่องมูลค่ารวมกว่า 250,000บาท

Posted at08-06-2021
    วันที่ 8 มิถุนายน 2564 บริษัทรักชัยห้องเย็นและบริษัทในเครือรักชัยกรุ๊บได้ทำการบริจาคเครื่องวัดความดันยี่ห้อ TERUMO รวมทั้งสิน 5 เครื่องมูลค่ารวมกว่า 250,000บาท เพื่อใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลในช่วงวิกฤต covid-19 ในครั้งนี้
ทั้งนี้บริษัทรักชัยห้องเย็นและบริษัทในเครือฯหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและช่วยเหลือให้แก่หน่วยงานสาธารณสุขเพื่อร่วมต่อสู้กับวิกฤติการณ์ครั้งให้ผ่านพ้นได้ด้วยดีโดยเร็ววัน