"รักชัยแบ่งปัน สร้างสรรค์โอกาส สู่มูลนิธิสวนแก้ว"

Posted at10-05-2023

"รักชัยแบ่งปัน สร้างสรรค์โอกาส สู่มูลนิธิสวนแก้ว"   

   บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด ได้จัดกิจกรรม เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา
เพื่อให้พนักงานรวมถึงลูกค้าที่มาใช้บริการ ร่วมกันนำสิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว ส่งต่อให้กับผู้ด้อยโอกาส ผ่านโครงการ "คุณไม่ใช้ เราขอ" มูลนิธิสวนแก้ว วัดสวนแก้ว จ.นนทบุรี โดย พระราชธรรมนิเทศ (พระพยอม กลฺยาโณ) โดยการบริจาค เสื้อผ้า, ตุ๊กตา, หนังสือ, เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ, อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ, เครื่องถ่ายเอกสาร, กระเป๋า เป็นต้น ซึ่งการบริจาคครั้งนี้ได้รับการอำนวยความสะดวกจากเจ้าหน้าที่ของวัดสวนแก้ว จัดสรรรถบรรทุกมารับมอบของบริจาคถึงสถานที่ตั้งบริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด ทั้ง 2 สาขา

   การบริจาคสิ่งของในครั้งนี้ ถือเป็นการช่วยลดปริมาณขยะอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเป็นการส่งต่อสิ่งของเก่าที่เราไม่ใช้แล้วให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มคนอื่นๆ ต่อไปอีกด้วย