รักชัยห้องเย็น ได้รับรางวัล "CEO Econmass Awards 2023"

Posted at31-10-2023

วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม 2566 บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด ผู้ประกอบการห้องเย็นและคลังสินค้า ได้รับรางวัลสุดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน 2 รางวัล ได้แก่...

   1. รางวัลสุดยอด CEO รุ่นกลาง สาขาธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง และธุรกิจภาคบริการ ประจำปี 2566

   2. รางวัล The Best Medium CEO ประจำปี 2566 

   ในงาน CEO Econmass Awards 2023 โดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับคณะกรรมการภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี นายลือศักดิ์ ลือสุขประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และนายเศรษฐพงศ์ กตัญญูคุณานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด เข้ารับมอบรางวัล จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ณ โรงละครอักษรา คิงเพาเวอร์