แถลงการณ์ ข้อเท็จจริง เรื่อง การจัดเก็บเนื้อและชิ้นส่วนสุกรผิดกฎหมาย

Posted at22-11-2023