การจัดเก็บสินค้าอุณหภูมิห้อง

การจัดเก็บสินค้าอุณหภูมิห้อง

บริษัทมีระบบการจัดเก็บสินค้าที่เป็นลักษณะอุณหภูมิห้องด้วยระบบมาตรฐานการจัดเก็บที่ทันสมัย พร้อมด้วยระบบโปรแกรมการจัดการคลังสินค้า
(WMS) เช่นเดียวกับมาตรฐานของคลังสินค้าแช่เย็น
โดยระบบการดำเนินการจัดการที่โดดเด่นมีดังนี้
 - สามารถตรวจเช็คความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังได้แบบ Realtime
 - ไม่คิดค่าบริการขนถ่ายสินค้าระหว่างการเข้าฝาก
 - คำนวณค่าบริการจัดเก็บสินค้าตามพื้นที่ใช้จริง
 - มีบริการขนส่งสินค้าไว้รองรับงานบริการ
 - มีบริการรับประกันสินค้าตลอดอายุการเข้าเก็บ
 - มีระบบการรักษาความปลอดภัยสินค้าตลอด 24 ชม.
เพื่อสร้างความมั่นใจในการจัดเก็บสินค้าด้วยมาตรฐานที่ดีเยี่ยม อีกทั้งลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าคือเป้าหมายหลักของเรา