บริการทำอุณหภูมิสินค้าเยือกแข็ง -40 องศา ฟรีสสินค้า

บริการทำอุณหภูมิสินค้าเยือกแข็ง -40 องศา ฟรีสสินค้า

   บริการทำอุณหภูมิสินค้าสดให้เยือกแข็งที่อุณหภูมิ -40 องศา เพื่อสำหรับการจัดเก็บในห้องเย็น ด้วยการจัดการอย่างเป็นมาตรฐานด้วยการรองรับระบบ WMS ที่ทันสมัย และมีการควบคุมคุณภาพ และสามารถให้บริการ capacity 200 ตันต่อวัน เรารับประกันคุณภาพการฟรีสสินค้าที่เป็นหนึ่งด้วยประสบการณ์บริการมากกว่า 40 ปี