บริหารจัดการสินค้าคงคลัง

บริหารจัดการสินค้าคงคลัง

เราพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าด้วยการพัฒนาโปรแกรมการบริหารคลังด้วยตัวเอง (WMS) เพื่อให้รองรับและสอดคล้องกับงานบริการยุค 4.0  โดยสามารถรองรับการจัดการผ่าน online และ Smart Phone ได้อย่างทันเวลา Realtime และถูกต้องแม่นยำที่สุด
เพื่อให้ลูกค้าได้มั่นใจในประสิทธิภาพงานจัดเก็บที่ได้มารตรฐานและเรายังได้รับรางวัลรับประกันคุณภาพ Elma (Excellent Logistics Management Award) โดยกระทรวงพาณิชย์ (DITP) เพื่อการันตีด้านประสิทธิภาพการบริหารงานที่ได้มาตรฐานสากล