บริการรีแพ็คสินค้า

บริการรีแพ็คสินค้า

เพื่อความสะดวกในงานบริการจัดการสินค้าของลูกค้า ทางบริษัทได้มีระบบงาน packing และ re-packing ให้สำหรับลูกค้า หลังฟรีสสินค้า หรือหลังจัดเก็บสินค้าเพื่อดำเนินการจัดส่งและจำหน่ายสินค้าต่อไป ทั้งนี้เรายังมีบริการจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ (packaging )ให้อีกด้วย 
ลดเวลา ลดขั้นตอน ด้วยการควบคุมมาตรฐานการจัดการทำงานที่ดีเยี่ยม