บริการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน

บริการให้เช่าพื้นที่สำนักงาน

บริษัทได้อำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้าประจำของบริษัทในการเข้าดำเนินการด้านงานเบิก ฝากสินค้าและการตรวจสอบสินค้าเป็นประจำ
จึงได้จัดเตรียมพื้นที่สำนักงานให้เช่าเพื่อรองรับความสะดวกในงานด้านบริการต่อไป โดยทั้งนี้มีพื้นที่้สำนักงานให้เช่ารองรับกว่า 1,000ตรม